Giới thiệu HideJB, một tweak có chức năng bỏ qua phát hiện jailbreak trên các ứng dụng iOS.

HideJB rất mạnh mẽ với nhiều lựa chọn:

Khóa ứng dụng trong Sandbox (hộp cát)
Chế độ nguyên bản
Bộ lọc cơ bản
Bộ lọc nâng cao
Xây dựng bản đồ tệp tin
Ngoài ra HideJB còn có chế độ ForceTouch Nosub giúp bạn khởi chạy ứng dụng trong môi trường Safemode (tắt tweaks)

Cấu hình các tùy chọn bên trong ứng dụng Cài Đặt


(ENG): Introducing HideJB, a tweak has the ability to skip jailbreak detection on iOS apps.

HideJB is very powerful with many options:

Lock application in Sandbox (sandbox)
Original mode
Basic filter
Advanced filter
Build file map
Also HideJB has ForceTouch Nosub mode to help you launch apps in Safemode environment (turn off tweaks)

Configure options within the Settings application

Advertisements

- Added iOS 9 support
- Add Plus mode
- Remove basic filters
- Remove lock sandbox mode
- Add Plus + mode
- Fix bug, improve stability and support some applications
Updated July 4, 2019
License Free Package
Developer Website
Follow Developer on Twitter
More Packages from Developer
Submit Your Tweak or App
Follow @BigBoss on Twitter
Terms and Conditions

Advertisements